Prtljag

Ova avio kompanija primenjuje komadni princip što se tiče prtljaga, što znači da je u svakoj klasi dozvoljen po jedan komad prtljaga, samo njegova težina varira u zavistnosti od klase. U ekonomskoj klasi je u pitanju masa od 23kg, a u biznis klasi od 32kg. Višak prtljaga se naplaćuje dodatno, a ta cena zavisi od načina plaćanja.

Ručni prtljag podleže uobičajenim međunarodnim standardima. U ekonomskoj klasi dozvoljen je jedan, maksimalnih dimenzija 56x45x25cm i težine od 8kg, a u biznis klasi dva ukupne težine 13kg, od kojih prvi može imati istu veličinu i težinu kao onaj iz ekonomske klase, a drugi do 45x35x20cm i težinu do 5kg.