Prtljag

Sav putnički prtljag, uključujući i ručni prtljag mora biti prezentovan na prijemu, na zahtev kontrole vazdušnog saobraćaja. Besplatan prtljag zavisi od pravca leta i klase servisa. U ekonomskoj klasi, putnici imaju prava na jedan komad besplatnog prtljaga a u biznis klasi na 2 komada besplatnog prtljaga. U ekonomskoj kalsi, dozvoljena težina je 23 kg, a zbir dimenzija prtljaga 158cm.

U Biznis kalasi, dozvoljena težina je 32 kg, a zbir dimenzija prtljaga je 158 cm. Ukoliko prtljag prelazi težinu i dimenzije dozvoljenog, plaća se naknada i to : za u kategoriji (više od 23kg a manje od 32kg) po 50 eura po pravcu u domaćem saobraćaju i po 100 eura po pravcu u međunarodnom saobraćaju. Za veće dimenzije od dozvoljenih, plaća se od 100 do 150 eura po pravcu.