Flota

U  floti ima 25 aviona, a još 17 je poručenih. Tu su Bombardier modeli Deš 8 Q400 i CS300 i Boing 737-300 i 737-500. Prosečna starost aviona je 13,6 godina.