Prtljag

ANA je svoja pravila o dozvoljenoj količini prtljaga definisala na sledeći način: korisnicima ekonomske klase dozvoljeno je da ponesu dve putne torbe od kojih svaka teži maksimalno 23 kg; zatim, putnici koji lete biznis klasom takođe mogu sa sobom poneti dve putne torbe, s tim što one mogu težiti do 32 kg svaka; i konačno, oni koji putuju prom klasom ne moraju da brinu da li će im biti dozvoljeno da ponesu sve što su želeli jer se njihov prtljag može sastojati od tri putne torbe, od kojih svaka može imati do 32 kg.