Flota

Sa godišnjim trasportnim kapacitetom sa više od 6 miliona putnika i i više od 70 destinacija u Evropi, Aziji, Africi i Americi, Kondor je jedna od vodećih svetskih aviokompanija. Condor u svom sastavu ima više tipova aviona, a to su Boeing 767-300ER, Boeing 757-300, Airbus A320-200 i Airbus A321-200. Sve Boeing avione servisira Condor Technik GmbH i svi Airbus avioni od strane tehničke podele Condor Berlin GmbH. Ove dve filijale su u potpunom vlasništvu Condor Flugdienst GmbH koji održava avione po standardima i osiguravaju održavanje najvišeg mogućeg kvaliteta.

Airbus A320-200 poseduje 12 aviona koji se koriste za kretke relacije i srednje relacije letovado najpopularnijih destinacija za odmor u Evropi, kao i u Severnoj Africi. Airbus A321-200 se takođe koriste za kratke i srednje relacije letova unutar Evrope i Severne Amerike.

Kao kod Airbus flote, 13 aviona Boeing 757-300 se uglavnom koriste za kratke relacije i srednje relacije letova unutar Evrope i Severne Amerike. Boeing 767-300ER ima 12 aviona koji se uglavnom koriste za duge relacije.