Prtljag

Odrasli putnik, dete starosti od 2 do 12 godina za međunarodni promet kod poslovne klase dopustena količina prtljaga je 2 komada maksimalne težine 32 kg po komadu, a kod ekonomske klase je 1 komad prtljaga maksimalne težine 23 kg. Za domaći promet kod poslovne klase dopuštena količina prtljaga je 1 komad maksimalna težina 20 kg, a kod ekonomske klase takođe 1 komad ali maksimalna težina je 15 kg.
Dopuštena količina ručnog prtljaga za putnike ekonomske klase je 1 komad sa maksimalnom težinom 8 kg, a kod putnika poslovne klase dopuštena količina prtljaga je 2 komada. Prvi komad od maksimalno 8 kg,a drugi komad maksimalno od 4 kg. Ako je prtljag veći od dopuštenog, višak se plaća po dodatnom komadu prtljaga. Svaka veća količina, težina ili veličina prtljaga mora se unapred najaviti prilikom rezervacije. Takođe prilikom rezervacije potrebno je napomenuti ako je prtljag sportska oprema ili muzički instrumenti.