Flota

Flota ove kompanije je ogromna i raznolika, tu su modeli Erbasa, Boinga i Mekdonel Daglasa, a ukupno ih ima 805.