Prtljag

Dozvoljeni slobodni prtljag je u skladu sa servisnom klasom, i može da varira u smislu broja komada besplatnog prtljaga, kao i težinom tih komada prtljaga.
 

Klasa

General

Česti putnici

Economska Klasa

1 torba do 23 kg

2 torbe, svaka do 23 kg

Business Klasa

2 torbe svaka do 32 kg

3 torbe svaka do 32 kg

First Klasa

3 torbe svaka do 32 kg

4 torbe svaka do 32 kg

Dodatna sportska oprema

Svi putevi osim od/do SAD, Kanadi, Meksiku i Centralnoj Americi

Svi putevi osim od/do SAD, Kanadi, Meksiku i Centralnoj Americi + 1 ski torba i + 1 golf torba