Prtljag

Prtljag se deli na onaj koji se može poneti sa sobom u kabinu i onaj koji se daje na čuvanje sa prtljagom drugih ljudi. Oba prtljaga moraju da prođu kontrolu. Za prvi tip prtljaga u ekonomskoj klasi dozvoljeno je imati jedan prtljag težine do 8 kilograma, a u premijum ekonomskoj klasi dva prtljaga do 12 kilograma, sa pojedinačnim težinama od 8 i 4 kilograma.

Za drugi tip prtljaga u ekonomskoj klasi dozvoljen je prtljag do 20 kilograma težine, a u premijum ekonomskoj klasi do 25 kilograma težine. Posebne pogodnosti odnose se na članove specijalnih klubova letača.