Flota

  • Airbus A330, ukuno 19 letilica ovog tipa, sa 30 sedišta u biznis I 255 sedišta u ekonomskoj klasi. Njegova optimalna brzina krstarenja jeste 871 km/h, dok je maksimalni dolet 13 400km.
  • Airbus A340, koji prima 100 putnika, u biznis klasi, sa optimalnom brzinom krstarenja od 871 km/h i maksimalnim doletom od 15 000 km. Kompanija poseduje 5 ovakvih aviona.
  • Airbus A380, 5 letilica ovog tipa, na dva nivoa, sa 12 apartmana, 399 mesta u ekonomskoj i 60 mesta u biznis klasi. Optimalna brzina krstarenja je 945 km/h, dok je maksimalni dolet 15 200 km.
  • Boeing 777, četiri različita tipa, ukupno 69 letilica. U biznis klasu, u zavisnosti od tipa aviona staje od 26 do 50 putnika, u ekonomsku od 226 do 293, dok prva klasa prima od 8 do 18 putnika. Optimalna brzina krstarenja ovih letilica je 950 km/h, dok im se maksimalni dolet kreće od 9 700 do 17 300 km.